Thủ thuật > Html - CSS - Jquery
Nivo Slider - jQuery image slider plugin
Nivo Slider - một plugin khác của jQuery giúp bạn có thể tạo các slide ảnh không thua kém flash. Nivo Slider hỗ trợ tới 9 kiểu chuyển động khác nhau.
 
Về đầu trang