Cách chát nhiều nick trong Gtalk

Cách chát nhiều nick trong Gtalk

Đối với những người chat bằng Yahoo! Messenger thì nay đã có cách để chat bằng nhiều nick thật khác nhau. Nhưng những ai đang chat bằng Google Talk thì sao? Với những thao tác đơn giản bên dưới, bạn sẽ giải quyết vấn đề này rất đơn giản