Dự án seo công ty của chúng tôi

Dự án seo công ty của chúng tôi

Bạn đã từng nghĩ về việc 1 lĩnh vực nào đó là thế mạnh của bạn, bạn xây dựng nhiều hơn 1 site và các site đó đều có thể "đánh chiếm" 10 vị trí đầu tiên không? Tôi nghĩ là đã và đang có rất nhiều anh em SEO-er hoặc các công ty thực hiện điều này.