Thêm 1 cách để truy xuất dữ liệu từ Not Provided 2014

Đây là bài hướng dẫn với 3 bước cơ bản để truy xuất được data từ Not Provided:

Bước 1: Đăng nhập Google Analytics / Sức thu hút / Từ khoá / Cơ bản / Chọn (not provided)

"not provided" trong Goolge Analytics


Bước 2: lấy dữ liệu dựa vào các thứ nguyên đã có sẵn cho phép chúng ta lọc dựa vào các yếu tố: Mạng xã hội, Hành vi, chuyển đổi, quảng cáo, khách hàng. Bạn lọc theo từng tiêu chí nhé, để từ đó biết được website mình được truy xuất từ đâu.
Thông thường tôi hay search "Mạng xã hội/ URL được chia sẻ", hoặc "Hành vi / Trang đích"

cach giải quyet not provided moi nhat 2014
Đây là kết quả, các liên kết trên site bạn sẽ thu được sau khi lọc "Not Provided" 
cach truy xuat du lieu tu not provided

Đơn giản phải không nào, dựa vào kết quả trên bạn có thể tự điều hướng website cho phù hợp để thu lại được kết quả và tỷ lệ chuyển đổi cao nhất nhé.Thiết kế website shop thời trang