Google Pigeon - Thuật toán chim bồ câu: tập trung vào hiển thị địa phương

thuat toan chim bo cau

Thuật toán Pigeon (chim bồ câu) là gì?

Khi cập nhật thuật toán mới này, Google đã không công bố tên nội bộ của thuật toán nên các chyên gia SEO của Search Engine Land  (Một tạp chí SEO nổi tiếng thế giới) đã đặt cho thuật toán mới này tên gọi Pigeon (Chim bồ câu), tên gọi này sẽ giúp chúng ta tham khảo các thông tin liên quan trong tương lai.
 

Thuật toán Pigeon (chim bồ câu) tác động đến thứ hạng tìm kiếm như thế nào?

Những thay đổi cốt lõi đằng sau hậu trường, nhưng nó không ảnh hưởng đến bảng xếp hạng kết quả tìm kiếm địa phương và một số doanh nghiệp địa phương có thể nhận thấy sự gia tăng hoặc giảm giới thiệu trang web, khách hàng tiềm năng và doanh nghiệp từ sự thay đổi. 
 
Google nói với chúng tôi rằng các địa phương quan hệ thuật toán tìm kiếm mới sâu hơn vào khả năng tìm kiếm web của họ, trong đó có hàng trăm tín hiệu xếp hạng mà họ sử dụng trong tìm kiếm web cùng với các tính năng tìm kiếm như đồ kiến thức, sửa chữa lỗi, từ đồng nghĩa và nhiều hơn nữa. 
 
Ngoài ra, Google cho biết thuật toán Pigeon  này cải thiện khoảng cách và vị trí xếp hạng thông số của họ. 
 
Các thuật toán mới hiện đang tiến hành cho kết quả tiếng Anh-Mỹ và nhằm mục đích cung cấp một kinh nghiệm hữu ích và phù hợp hơn cho người tìm kiếm kết quả tìm kiếm địa phương. Google không chia sẻ bất kỳ thông tin chi tiết về nếu và khi các bản cập nhật sẽ tung ra rộng rãi hơn ở các nước khác và ngôn ngữ. 
 
Google đã không nhận xét về tỷ lệ phần trăm của các truy vấn bị ảnh hưởng bởi bản cập nhật thuật toán này, cũng không nếu một số thuật toán web thư rác đã được triển khai trong bản cập nhật này. 

Tóm lại

Với Google Pigeon (thuật toán chim bồ câu) các kết quả trên Google sẽ tốt hơn, cùng với các thuật toán khác của Google như Penguin, Panda, Humming Bird Google đang ngày càng cải thiện chất lượng của kết quả tìm kiếm.